Jahorina Info

Ski Pass Jahorina 2023/24

Cijenovik Ski passa na Jahorini za zimsku sezonu 2023/24

Napomena:
Karta za pojedinačnu vožnju žičarom se može iskoristiti na Gondoli Poljice i Gondoli Partizan bez skijaške opreme.
Karta za ski vrtić važi samo za 1 ulazak u ski vrtić i neograničen broj vožnji na pokretnoj traci.
Doplata za roditelje u pratnji djeteta iznosi 5 KM za ski vrtić.
Karta koja važi za skijalište se ne može koristiti za upotrebu vrtića.
Poludnevna karta važi od početka rada skijališta do 13:00 ili od 12:30 do kraja rada skijališta.
Od četvorodnevne karte na više obavezna je fotografija | Karte od 2-dnevne do 14-dnevne se koriste u kontinuitetu.

Kategorije korisnika:
Odrasli su osobe koje u toku sezone (zimske ili ljetne) imaju ili pune 12-64 godine.
Djeca su osobe koje u toku sezone (zimske ili ljetne) imaju ili pune 6-11 godina.
Djeca starosti 0-5 godina imaju pravo na besplatno skijanje u pratnji jedne odrasle osobe.
Seniori su osobekoje u toku sezone (zimske ili ljetne) imaju ili pune 65 i više godina.
Osobe koje imaju ili pune 75 i više godina u toku zimske sezone imaju pravo na besplatnu kartu.
Zamjena oštećene ili izgubljene karte se naplaćuje 10 KM po karti .
Depozit za key card je 10 KM
Cijene su izražene u EUR.